Laget i samarbeid med Viktoria Gjersøe og Laura Rastina. Vi jobbet med et produkt fra dagligvare der vi ønsket å redesigne emballasjen. Dette var en omfattende og lærerik prosess som i stor grad gikk ut på å få erfaring i hele prosessen med strategisk design (initiering - innsikt- strategi - design - produksjon). 
Noe av det vi jobbet med inkluderer situasjonsbeskrivelse, prosjektbeskrivelse, definisjon av målgrupper, swot analyse, markedsanalyser, merkeidentitet, designbrief og konseptuelt design.
Back to Top